Виборча програма кандидата на посаду ректора

НМАУ ім. П. І. Чайковського

Ю. І. Чекана


Преамбула

Виборча програма базується на таких засадничих положеннях:

 • з’ясування та аналіз проблем, що стоять перед НМАУ;
 • формування шляхів їхнього вирішення з урахуванням інтересів колективу та вимог чинного законодавства України;
 • визначення пріоритетності завдань;
 • поєднання власного управлінського досвіду з кращими досягненнями світового менеджменту у сфері культури і мистецтв.Аналіз ситуації

Перш ніж визначити стратегічні напрямки розвитку НМАУ, необхідно чітко уявити особливості нинішньої ситуації.

Сильними сторонами НМАУ є:

 • бренд, добре відомий у світі, його впізнаваність, міжнародний авторитет НМАУ ім. П.І. Чайковського;
 • виконавські, композиторські та наукові школи НМАУ, традиції та, найголовніше, носії цих традицій, унікальний творчий колектив, непересічні мистецькі особистості;
 • статус Національного учбового закладу;
 • центральне розташування зі зручною транспортною розв’язкою та «потраплянням в об’єктив» будь-яких державних подій.

Поруч із сильними, у НМАУ є слабкі, вразливі сторони:

 • управлінська криза. Методи авторитарного, ручного управління та фактичне знищення колегіальності руйнують креативний потенціал і колективу в цілому, і кожного співробітника зокрема та звужують можливості прийняття управлінських рішень, що відповідають викликам сучасності;
 • непристосованість до ринку. НМАУ жорстко орієнтована на бюджетне фінансування та у своїй діяльності не враховує ринкової конкуренції (зменшення конкурсів, відсутність системної профорієнтаційної роботи тощо);
 • психологічна неготовність до перемін;
 • катастрофічна зношеність інфраструктури.

Головними внутрішніми можливостями закладу, виходячи з його сильних сторін, є:

 • активна міжнародна співпраця;
 • встановлення стандартів якості та змісту навчання у галузі (можливість використання університетської автономії) ;
 • свобода інноваційної діяльності;
 • інтеграція у міський культурний простір.

Основними зовнішніми небезпеками для НМАУ у нинішній ситуації є:

 • некомпетентні рішення центральної та міської влади;
 • зменшення бюджетного фінансування;
 • загроза відселення НМАУ з теперішнього приміщення;
 • конкуренція з боку інших навчальних закладів – як у Києві та Україні, так і за кордоном.Основоположні принципи

Послаблення будь-якої з сильних сторін та невикористання можливостей завдасть закладові непоправної шкоди. Цього допустити не можна. Відповідно, ректор у своїй діяльності зобов’язаний дотримуватись наступних основоположних принципів:

 1. Оптимізм та впевненість у завтрашньому дні.
 2. Збереження колективу НМАУ в цілому і кожного працівника зокрема. Кожен викладач НМАУ є носієм унікальних традицій, це – наш основний капітал. Процес збереження, передавання та оновлення традицій повинен відбуватись природно, з урахуванням основної ознаки культури – тяглості. Кожен співробітник знає специфіку творчого вишу, і цей досвід, що набувається тільки в процесі безпосередньої роботи в НМАУ, безцінний. Його треба всіляко зберігати.
 3. Центральною фігурою НМАУ є студент та його інтереси. Молода людина довірила нам своє майбутнє, і ми зобов’язані виправдати його/її сподівання.
 4. Адміністрація закладу закликана сприяти реалізації творчого потенціалу кажного студента, викладача, співробітника.
 5. Розвиток кожної творчої особистості є умовою розвитку всього закладу.
 6. Чесність, прозорість, повага, професіоналізм та благородство – не пусті слова, а основа успішної діяльності та розвитку Академії.Пріоритети

Виходячи з аналізу ситуації та базуючись на основоположних принципах, першочерговими завданнями новообраного ректора бачу:

 • У сфері управління:
  • встановлення вільної комунікації та зворотнього зв’язку між студентами, співробітниками та адміністрацією;
  • прозорість прийняття рішень;
  • нульова толерантність до будь-яких проявів корупції, зокрема під час вступу, поселення в гуртожиток, призначення стипендій, складання іспитів, відбору для участі у міжнародних програмах, прийому на роботу, продовження контрактів тощо;
  • сприяння створенню ефективних органів студентського самоврядування;
  • створення постійно діючої робочої групи з забезпечення позабюджетних каналів фінансування творчої роботи – пошуку та супроводження грантів, стипендій, спонсорів та меценатів;
  • гарантія кар’єрних ліфтів для талановитих випускників та молодих співробітників НМАУ;
  • диференційоване та прозоре матеріальне стимулювання студентів, викладачів та співробітників за реальні досягнення (перемога на конкурсі, створення інноваційного навчального курсу, публікація статті у наукометричному збірнику, запровадження ефективних новацій у навчальний процес тощо);
  • підвищення ролі колегіальності в управлінні НМАУ. Делегування повноважень у структурні підрозділи (на кафедри, факультети). Підвищення ролі кафедр у вирішенні кадрових питань (подання на вчені звання). Перехід на 3-5-річні контракти. • У сфері організації та змісту навчального процесу:
  • збільшення часу роботи НМАУ для можливостей самопідготовки до та після аудиторних занять;
  • облаштування лаунж-зони (зони відпочинку) для студентів та викладачів;
  • комп’ютеризація (починаючи від електронної черги на класи для самостійних занять – до розкладу на сайті НМАУ, особистих електронних кабінетів (сторінок) студентів та викладачів; оцифрування фондів та автоматизації обслуговування відвідувачів у бібліотеці тощо);
  • введення сертифікованих курсів (на базі майстер-класів та воркшопів), що розширюють поле можливостей професійної реалізації випускників на ринку праці (історично інформоване виконавство, неакадемічна музика, прикладна музика, звукорежисура, арт-менеджмент тощо);
  • встановлення стандартів якості навчання та змісту навчальних курсів через використання можливостей академічної (університетської) автономії. Відновлення оптимальних пропорцій між загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами, профілювання загальноосвітніх дисциплін з орієнтацією на специфіку НМАУ;
  • розширення варіативного компоненту навчального плану (за рахунок факультативів, широкої номенклатури дисциплін за вибором, сертифікованих курсів тощо);
  • сприяння пошукачам вчених звань у складанні іспитів та отриманні сертифікату з іноземної мови;
  • сертифікація видань НМАУ у базах Web of Science та/або Scopus. • У сфері комунікацій:
  • налагодження комунікацій із мистецьким простором Києва (оперна студія як ключовий концертний майданчик столиці). Запровадження симфонічного абонементу НСОУ та інших творчих колективів Києва з безкоштовним входом для студентів;
  • встановлення/пожвавлення міжнародних зв’язків (програма Еразмус, майстер-класи, стимулювання та підтримка участі студентів та викладачів у конкурсах, конференціях та симпозіумах, стажування);
  • запровадження програми академічних обмінів, стимулювання академічної мобільності. • У сфері матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури:
  • ремонт приміщення Академії та гуртожитку;
  • забезпечення гідних санітарно-гігієнічних умов праці;
  • особлива увага до ремонту, обслуговування та оновлення музичних інструментів;
  • обладнання лекційних аудиторій мультимедійними засобами;
  • створення студії звукозапису.Ю.Чекан,

Доктор мистецтвознавства,

В.о. професора кафедри історії світової музики,

Магістр міжнародного права,

Член НСКУ,

Лауреат премії ім. М. В. Лисенка,

Відмінник освіти України